Ảnh chụp từ camera iPhone 6s

Camera là nâng cấp nổi bật trên iPhone 6s và 6s Plus khi độ phân giải của máy ảnh chính từ 8 “chấm” lên 12 “chấm”, còn camera trước cũng được đẩy lên 5 megapixel để tiện selfie. Máy ảnh chính ở 6s cũng như 6s Plus sử dụng camera50