SNAPSEED Tips sử dụng cần phải biết: Xóa mụn, khung trắng, chèn 3D text, ảnh chân dung bokeh

SNAPSEED Tips sử dụng cần phải biết: Xóa mụn, khung trắng, chèn 3D text, ảnh bokeh...
Read more of this post

Hướng dẫn tạo ảnh bay lơ lửng với Snapseed và Lightroom mobile

Xin chào các bạn,Như tiêu đề trong clip này mình sẽ hướng dẫn mọi người tạo...
Read more of this post